Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva


Adresa: Radlinského 9, 81237 Bratislava-mestská časť Staré Mesto

IČO: 42172756

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0302000000003749956358 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)