Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole


Adresa: Obrancov mieru 356, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 173196171265

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2356000000004426264001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)