Slovenská rada rodičovských združení, SRRZ-RZ pri Základnej škole, (osobitný názov podľa štatútu SRRZ: Prešovské nadané deti)


Adresa: Šmeralova 25, 08001 Prešov

IČO: 173196171277

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0502000000001447016951 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)