Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: Kálnica 385, 91637 Kálnica

IČO: 173196171262

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8909000000000275530393 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)