Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Súkromnej materskej škole


Adresa: Komenského č. 2779, 06901 Snina

IČO: 173196171386

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0475000000004019261516 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)