SRRZ-RZ pri Strednej zdravotníckej škole Celestíny Šimurkovej v Trenčíne


Adresa: Veľkomoravská 2161/14, 911 34 Trenčín

IČO: 173196171359

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3609000000000041704020 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)