Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Strednej priemyselnej škole Emila Belluša


Adresa: Staničná 4, 911 01 Trenčín

IČO: 173196171030

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7809000000000041700257 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)