Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Gazdovský rad 41/37, 93101 Šamorín

IČO: 173196171250

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1009000000000192315903 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)