Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Latorická 5121/2, 821 07 Bratislava

IČO: 173196171710

Právna forma: Organizačná zložka

IBAN číslo účtu: SK4102000000001295002656 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)