Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole


Adresa: P.O. Hviezdoslava 13/4, 018 51 Nová Dubnica

IČO: 173196170829

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2109000000000361615625 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)