SRRZ- RZ pri Základnej škole


Adresa: Školská 368/2, 914 42 Horné Srnie

IČO: 173196170889

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9309000000000041694846 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)