Slovenská rada rodičovských združení, Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou


Adresa: SNP 307, 05562 Prakovce

IČO: 173196170930

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0409000000000101386950 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)