Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Základnej škole


Adresa: Školská 297, 05561 Jaklovce

IČO: 173196171347

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0909000000005023298877 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)