Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Hviezdoslavova 1262/12, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 173196171313

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7775000000004027645755 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)