Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Krásnovce (bez označenia súp. číslom), 07201 Krásnovce

IČO: 173196170791

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4656000000004213859001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)