SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Poľovnícka 12, 91501 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 173196170259

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4011110000006621080004 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)