Slovenská rada rodičovských združení Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Považany 215, 916 26 Považany

IČO: 173196171288

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4709000000000275903823 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)