SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Kežmarská 295/46, 040 11 Košice-Západ

IČO: 173196170844

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8109000000000444123618 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)