SRRZ-RZ pri Bilingválnom slovensko-španielskom gymnáziu


Adresa: Štúrova ulica 2590/31A, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

IČO: 173196170747

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0256000000005808352001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)