SRRZ - RZ pri Materskej škole, Mierová 141, 059 21 Svit


Adresa: Mierová 141, 05921 Svit

IČO: 173196172272

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6602000000001589111153 / kód banky: 0200 (Všeobecná úverová banka, a.s.)