SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Nové Sady 176, 951 24 Nové Sady

IČO: 173196170268

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6431000000004220220804 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)