Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Základnej škole Medzev


Adresa: Štóska 183, 04425 Medzev

IČO: 173196171039

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0309000000000089201246 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)