SRRZ - Rodičovské združenie pri Základnej škole "Rodičia deťom ZŠ kniežaťa Pribinu"


Adresa: Ul. A. Šulgana 346/1, 949 01 Nitra

IČO: 173196171223

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4709000000000234298292 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)