Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Základnej škole


Adresa: Trenčianske Jastrabie 115, 91322 Trenčianske Jastrabie

IČO: 173196170753

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8365000000000020280978 / kód banky: 6500 (Poštová banka, a.s.)