SRRZ - RZ pri Spojenej škole


Adresa: Školská 386/1, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO: 173196170130

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8809000000000063677270 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)