Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským


Adresa: Baláta 134, 925 85 Neded

IČO: 173196172762

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK4452000000000016527288 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)