Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Nové Sady 377, 951 24 Nové Sady

IČO: 173196170276

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK8765000000000020324168 / kód banky: 6500 (Poštová banka, a.s.)