Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Čapajevova 17, 08001 Prešov

IČO: 173196170540

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5475000000004008099699 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)