SRRZ - RZ pri Materskej škole - Óvoda


Adresa: Rybný trh 14, 92901 Dunajská Streda

IČO: 173196170628

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3411000000002629211955 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)