SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Kpt. Nálepku 611/8, 97212 Nedožery-Brezany

IČO: 173196171366

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2909000000005034121292 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)