SRRZ - RZ pri Materskej škole


Adresa: Štiavnická 1, 949 01 Nitra

IČO: 173196170709

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1609000000000232920965 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)