Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Kultúrna č. 2, 04424 Poproč

IČO: 173196171117

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6309000000000448158463 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)