Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Hanulova 6, 05201 Spišská Nová Ves

IČO: 173196170603

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK9411110000006626761001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)