Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Trnková 4, 85110 Bratislava-Jarovce

IČO: 173196171391

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0909000000000011491722 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)