Slovenská rada rodičovských združení - Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: Bystrická cesta 70, 03401 Ružomberok

E-mail: tehelna.ms@gmail.com

IČO: 173196170473

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK5556000000008339573031 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)