SLOVENSKÁ RADA RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ - Rodičovské združenie pri Materskej škole


Adresa: ul. Rybárska 1743/50, 97901 Rimavská Sobota

IČO: 173196170697

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0752000000000008499555 / kód banky: 5200 (OTP BANKA SLOVENSKO, a.s.)