SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: P. J. Šafárika 3, 97101 Prievidza

IČO: 173196171008

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3611110000001531014000 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)