Slovenská organizácia pre obnoviteľné zdroje energie, n.o.


Adresa: Rigeleho 1, 81102 Bratislava

IČO: 37924559

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK0975000000004003936590 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)