Slobodne a zodpovedne


Adresa: Fándlyho 11, 90301 Senec

IČO: 42445817

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK1109000000005079463587 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)