SIMA n.o.


Adresa: Trenčianske Stankovce 273, 913 11 Trenčianske Stankovce

E-mail: simona.ilavska@ilavsky.sk

IČO: 50111612

Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby

IBAN číslo účtu: SK7275000000004024075857 / kód banky: 7500 (Československá obchodná banka, a.s.)