Kongregácia Dcér Božskej Lásky na Slovensku


Adresa: Ulica Halenárska 413/8, 917 01 Trnava

IČO: 00586366

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

IBAN číslo účtu: SK3911000000002665230002 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)