Ruka deťom


Adresa: Obecný úrad, Kendice 274, 082 01 Kendice

E-mail: martin.vargovcik@gmail.com

IČO: 42380529

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK3309000000005165846250 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)