Rodičovské združenie pri ZŠ v Liptovskej Lúžnej


Adresa: Liptovská Lúžna 569, 034 72 Liptovská Lúžna

IČO: 173196170018

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6656000000008338966001 / kód banky: 5600 (Prima banka Slovensko, a.s.)