Rodičovské združenie pri ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským, so sídlom Okoč


Adresa: Hlavná 509/22, 93028 Okoč

IČO: 356263560002

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7309000000000021876554 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)