Rodičovské združenie pri ZŠ Lakšárska Nová Ves


Adresa: Lakšárska Nová Ves 397, 90876 Lakšárska Nová Ves

IČO: 173196170592

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK2865000000000020017061 / kód banky: 6500 (Poštová banka, a.s.)