SRRZ - RZ pri Základnej škole J. A. Komenského


Adresa: Komenského 1099/7, 05001 Revúca

IČO: 173196170177

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0809000000000099623127 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)