Rodičovské združenie pri ZŠ


Adresa: Belá-Dulice 84, 03811 Belá-Dulice

IČO: 173196170250

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6811110000001530251004 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)