SRRZ - RZ pri Základnej škole


Adresa: Komenského 495/33, 02901 Námestovo

IČO: 173196170091

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK0209000000000054179317 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)