Rodičovské združenie pri Základnej škole,Francisciho 11,054 01 Levoča


Adresa: Francisciho 11, 05401 Levoča

IČO: 173196170101

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK6011110000006626665001 / kód banky: 1111 (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.)