Rodičovské združenie pri Základnej škole, Ul. študentská, 069 01 Snina


Adresa: Študentská č. 1446/9, 06901 Snina

IČO: 173196171318

Právna forma: Občianske združenie

IBAN číslo účtu: SK7009000000000086916078 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)